Umowa pośrednictwa na wyłączność

Jeśli do siedziby agencji nieruchomości wchodzi klient, który mówi, że ma do sprzedania jakąś nieruchomość i pyta o ewentualne warunki współpracy z dana agencja, w ogromnej większości przypadków agencji pośrednictwa w naszym kraju zostanie mu zaproponowana na wstępie umowa pośrednictwa nieruchomości na wyłączność. Oczywiście, nie jest to jedyny możliwy przypadek, jednak agencje najbardziej lubią pracować na takich właśnie umowach, jest to więc propozycja numer jeden skierowana do klienta – dopiero kiedy ten stwierdzi, że absolutnie nie odpowiada mu związanie się na tak długi okres czasu (przeważnie jest to 12 miesięcy) z jedną agencja, proponuje się mu współpracę na zasadzie umowy otwartej, chociaż są takie agencje, które nie pracują w ogóle na umowach otwartych, uważając, że jest to tylko strata czasu i pieniędzy. Istota umowy pośrednictwa na wyłączność jest to, że w czasie, kiedy dana umowa obowiązuje, a więc w okresie deklarowanym w umowie, tylko ta konkretna agencja zajmuje się kompleksowo obsługą danej nieruchomości, przygotowaniem jej do sprzedaży, reklamą, pokazywaniem nieruchomości klientom i odpowiednią jej prezentacją. Istotą jest też, że agencja jest uprawniona do otrzymania prowizji, ustalonej w umowie pomiędzy stronami, również w sytuacji, kiedy na przykład to właściciel nieruchomości znajdzie sam kupca na swoją nieruchomość – po prostu w trakcie trwania umowy pośrednictwa agencja ma prawo do takiego wynagrodzenia, chyba, że złamie któryś z warunków zawartej umowy pośrednictwa. Warto więc o tym pamiętać, jeżeli zamierzamy szukać kupca również na własną rękę.


Jakie cechy idealnego agenta nieruchomości

W naszym kraju jest kilka razy więcej licencjonowanych pośredników nieruchomości niż samych agencji pośrednictwa nieruchomości – dzieje się tak, ponieważ nie każdy licencjonowany pośrednik pracuje w zawodzie, a ponadto w wielu agencjach pracuje jednocześnie po kilku licencjonowanych pośredników, działają na zasadzie agencyjnej współpracy z biurem nieruchomości. Nie każdy, kto zda licencje pośrednika nieruchomości, odnajduje się w zawodzie, bowiem trzeba posiadać szereg określonych cech, kompetencji i umiejętności natury psychologicznej, aby być dobrym agentem pośrednictwa nieruchomości, a co za tym idzie – aby zarabiać na tyle, by utrzymać się na tym coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Agent nieruchomości powinien na pewno posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie pośrednictwa nieruchomości, mechanizmów panujących na rynku, wiedzę dotycząca kodeksu cywilnego, procedur, które są podejmowane w ramach pośrednictwa nieruchomości, powinien też doskonale orientować się w dziedzinie cen nieruchomości znajdujących się na lokalnym rynku, a więc po prostu tam, gdzie on działa. To teoretyczna podstawa, bez której nie można się obejść. Ponadto powinien być osoba aktywną, lubiąca kontakt z ludźmi i otwarta na ludzi, na ich sugestie, oczekiwane relacje wzajemne, zrozumienie ich problemów i oczekiwań. Szczególnie istotna jest umiejętność słuchania drugiej osoby. Dobry agent musi doskonale wyczuwać klimat poszczególnych nieruchomości, co odzwierciedlać powinien opis poszczególnych nieruchomości i ich zdjęcia.


Agencja nieruchomości – czy dochodowy biznes

Historia działalności agencji nieruchomości w naszym kraju jest relatywnie niedługa – w większości krajów zachodnich już od wielu dziesięcioleci takie agencje działały z dobrymi wynikami, u nas jest to okres niewiele przekraczający 20 lat, a więc od czasów transformacji ustrojowej. Wcześniej bowiem niemożliwe było funkcjonowanie jakichkolwiek instytucji prywatnych pośredniczących w procesie kupna – sprzedaży czegokolwiek. Obecnie działa w kraju kilka tysięcy tego rodzaju biur pośrednictwa nieruchomości, chociaż początki działalności wielu z nich to działalność – można powiedzieć – pionierska, ponieważ mieszkańcy naszego kraju byli od zawsze przekonani, że najlepiej we własnym zakresie potrafią sprzedać swoje nieruchomości. Mentalność Polaków ulega jednak stopniowym zmianom. Najlepszy okres prosperity agencji pośrednictwa nieruchomości w Polsce to początek lat dwutysięcznych, kiedy to masowo banki dawały kredyty hipoteczne na zakup wszelkiego rodzaju nieruchomości, panował szał zakupów w tym kierunku, zaś agencje nieruchomości i kancelarie notarialne nie nadążały dosłownie z bieżącą obsługą wszystkich chętnych do zakupu czy sprzedaży nieruchomości. Jednak kryzys finansowy, zapoczątkowany w II połowie 2008 roku spowodował, że z każdym rokiem spadało tempo w naszym kraju w dziedzinie handlu nieruchomościami, co utrzymuje się do chwili obecnej. Wprawdzie ilość agencji na naszym rynku nie zmniejsza się, a wręcz odwrotnie – co roku powstają nowe, jednak nie osiągają obecnie zamierzonego poziomu zysków.


Na jakich umowach pracują agencje nieruchomości

W naszym kraju działa kilka tysięcy agencji pośrednictwa nieruchomości, z każdym rokiem obserwujemy coraz większe zaufanie mieszkańców naszego kraju do skuteczności działań podejmowanych przez agentów w kwestii pośrednictwa nieruchomości, w zakresie ich kupna-sprzedaży. Nasze agencje pracują na kilku rodzajach umów pośrednictwa, takie umowy są podstawa współpracy pomiędzy agencja a klientem, który nawiązuje kontakt i zgłasza chęć podjęcia współpracy. Głównie stosowane są dwa rodzaje umów pośrednictwa – tak zwana otwarta umowa pośrednictwa i umowa na wyłączność. Jak pokazują statystyki, ten pierwszy rodzaj umowy stosowany jest o wiele częściej, ponad 70 procent wszystkich umów są to właśnie umowy otwarte. Ich główna cecha to możliwość nawiązania tego rodzaju współpracy nawet z kilkoma agencjami, jak też poszukiwanie kupca na swoją nieruchomość we własnym zakresie – agencja otrzyma wynagrodzenie prowizyjne tylko wówczas, kiedy znajdzie kupca na nieruchomość oraz doprowadzi całą sprawę do szczęśliwego finału. Zupełnie inaczej działa umowa na wyłączność – jest podpisana na określony okres czasu, jeśli nieruchomość sprzeda się w danym czasie, nieważne z czyjej inicjatywy, to dana agencja ma prawo do określonego w umowie wynagrodzenia prowizyjnego. Jeśli po wygaśnięciu umowy w określonym w umowie czasie nieruchomość nabędzie osoba skojarzona przez agencje, również przysługuje jej prawo do wynagrodzenia. Oczywiście, wiele agencji stosuje jeszcze inne rodzaje umów – mniej lub bardziej korzystne dla klienta. Te dwie są jednak stosowane najczęściej.


Strona 1 z 712345...Ostatnia »
Elegant Themes